Nước ion kiềm

Nước kiềm hay nước ion kiềm là nước có thành phần là các ion và nước, các ion khoáng gồm: Cl-, Mg2+, Na+, Ca2+,. Độ pH nước ion kiềm từ từ 8.5 đến 9.5, được tạo ra nhờ công nghệ điện giải tiên tiến từ Nhật Bản, công nghệ này giúp nước có tính kiềm. Đây là loại nước có khả năng hỗ trợ sức khỏe và giúp cải thiện hệ tiêu hóa cũng như làn da, và trung hòa axit trong cơ thể.

Hiển thị 4 sản phẩm